Egyesület

 

 

Egyesületünk alakulásának körülményei:

A rendszerváltás utáni évtizedekben, ez a méltán nagyszerű hobbi, új tagok és anyagi támogatások híján nagyrészt feledésbe merült, megszűnt szervezett formájában létezni kicsiny hazánk eme részén.
Néhány éve csupán, hogy újra elkezdődött szerveződni a Miskolc és környékén a modellező élet, mint autós, mint repülős fronton egyaránt.
Kezdetben, mint baráti társaság „klub” működtünk, de az idő teltével szükségessé vált egy hivatalos forma felvétele. Az utóbbi időben társaságunkat ért bírálatok, kritikák is arra sarkaltak minket, hogy rendezett, elszámoltatható szervezetet alapítsunk. Ennek eredményeképpen alakult meg egyesületünk, melynek fő célja a Miskolc és környezetében lévő városok, falvak modellezőinek összefogása!

 

Az egyesületbe Pártoló tag jelentkezését várjuk!

 

Ez Lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.

A megfelelő, modellezésre alkalmas környezet kialakítása sajnos pénzbe kerül! Ezt kérjük, mindenki vegye figyelembe! Az egyesület közhasznú tevékenységet végez és a tagok részére tagdíj köteles! Az összegyűjtött összeget az egyesület céljainak megvalósítására és a feladatai elvégzésre fordítja!

Egyesületünk minden modellező ágat magába foglal. A különböző szakágak megvalósítása csak is a tagok elhivatottságától és munkájuktól függ!
Szeretettel várunk bárkit, aki egy remek közösség részesévé szeretne válni és részesülni szeretne az egyesület által nyújtott előnyökből!

 

Miskolci RC Modellező Egyesület jelentkezési segédlete:

Fontos, hogy mindenki tisztában legyen a szabályokkal, lehetőségeivel, jogaival.
Kérünk minden belépni szándékozó modellezőt, hogy figyelmesen olvassa át a Miskolci RC Modellező Egyesület alapszabályzatát és a reptérre vonatkozó szabályait!

Az egyesületbe lépéshez a „belépési nyilatkozatot” szabad kézzel kell kitölteni!
Amennyiben még a belépni szándékozó nem töltötte be a 18. életévét, a „szülői beleegyezési nyilatkozatot” a szülőnek kell ki töltenie.
Ez a két kitölthető dokumentum kinyomtatható formában elérhető.

A kinyomtatott, kitöltött, aláírt belépési nyilatkozatot, esetenként szülői beleegyezést kell eljuttatni az egyesülethez. Ez lehet postán, vagy személyesen.

A papírok az egyesület elnökénél is kitölthetőek személyesen. Ehhez előtte telefonos időpont egyeztetést kérnénk!

A dokumentumok innen letölthetőek:

Belépési nyilatkozat(kitöltendő)

Reptéri szabályok

Szülői beleegyezés